Dekorasjonslys i overdelsfronten og underdelsfronten

Høytrykksvifte

Nightlight og opplyst logo

Anvendelig display

Datastyrt serviceguide

Quick-Lock

Optimal avstand til lysrørene for best mulig bruningseffekt

Alt 1: Spagetti rør
som ansiktsforsterkning

Breeze, aroma og HiFi Mp3